Projektowanie obiektow lecznictwa psychiatrycznego

Inclusive design

 

Projektowanie przestrzeni w oparciu o ludzkie potrzeby odpowiednie do funkcjonowania, nie pozostawiając nikogo za sobą.

Uważamy, że każdy zasługuje na odpowiednią jakość środowiska mieszkalnego / środowiaska hospitalizacji.

Obiekty lecznictwa psychiatrycznego & bezpieczeństwo

 

Projekt architektoniczny ośrodków zdrowia psychicznego odgrywa kluczową rolę w bezpieczeństwie i samopoczuciu pacjentów hospitalizowanych, a także w wynikach terapeutycznych.

Właściwe środowisko fizyczne zapewnia również bezpieczeństwo i zmniejsza liczbę zdarzeń niepożądanych, w tym prób samobójczych.

Proces projektowania środowiska zbudowanego ośrodków zdrowia psychicznego wymaga wdrożenia specyficznych metod opieki nad pacjentami, a także dedykowanych rozwiązań projektowych.

Kształtowanie zbudowanego środowiska placówek zdrowia psychicznego jest procesem, który wymaga przede wszystkim dostosowania wprowadzonych rozwiązań do określonych wzorców zachowań pacjenta i określonych procedur.

Obok wyników leczenia pacjentów i jakości terapii architektura jest najbardziej widoczną i reprezentatywną częścią systemu opieki zdrowotnej. Zarówno wyniki, jak i jakość leczenia i terapii są silnie zależne od jakości środowiska zbudowanego.

PARTNERS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gallery/neurolandscapelogob
gallery/right to housing
gallery/e_gif_03

Inclusive Habitat Project supports the principles and objectives of the

Sustainable Developement Goals

Inclusive Habitat Project supports the principles and objectives of the Movement for Global Mental Health

gallery/logo
gallery/logo-1567407637
gallery/e_sdg_logo_without_un_emblem_horizontal_web-ts1573636911.png

Architektura wraz z przestrzenią zurbanizowaną tworzą system połączonych czynników tworzących formę, determinujących materiały, funkcję i relacje przestrzenne zarówno w skali mikro i makro.

Użytkownicy poddawani są działaniu stresorów generowanych przez środowisko zbudowane jak i przestrzeń zurbanizowaną. Generują one znaczący wpływ na zdrowie użytkowników.

Nieprawidłowe relacje przestrzenne i niska jakość środowiska zbudowanego mogą uruchomić liczne stresory których działanie odzwierciedlone jest w problemach zdrowotnych użytkowników, zarówno biorąc pod uwagę zdrowie somatyczne jak i zaburzenia psychiczne.

#inclusivehabitat

 

Inclusive Habitat Project ma na celu zwiększenie świadomości związków między środowiskiem zbudowantm i jego wpływem na zdrowie, w tym zdrowie psychiczne i ogólne samopoczucie.

Celem Inclusive Habitat Project jest zapewnienie odpowiedniej jakości środowiska zbudowanego dla wszystkich, co stanowi podstawowe prawo człowieka i właśnie to popiera Inclusive Habitat Project na całym świecie.