Inclusive Habitat Project ©

 is owned by Jakub Bil

 

 

About Jakub Bil

 

 

 

gallery/logoweb

 

Inclusive Habitat Project 

 

Jest prywatną firmą oferującą rozwiązania dla zakładów opieki psychiatrycznej.

 

Opierając się na doświadczeniu, praktyce i badaniach ma na celu współpracę w tworzeniu bezpiecznych,

środowisk terapeutycznych dla zakładów opieki psychiatrycznej wszystkich typów.

 

Główne cele i zadania, które są przestrzegane podczas procesu projektowania:

- Tworzenie przestrzeni odpowiadającej potrzebom wszystkich grup użytkowników.

- Stworzenie bezpiecznego środowiska dla pacjentów i personelu.

- Eliminacja potencjalnych stresorów środowiskowych.

- Stworzenie przestrzeni zapewniającej poszanowanie godności, prywatności i intymności.

- Deinstytucjonalizacja przestrzeni i kształtowanie jej charakteru, aby przypominała przestrzeń domową.

- Projektowanie architektury szpitala, która nie stygmatyzuje ani obiektu, ani jego użytkowników.