Obiekty lecznictwa psychiatrycznego & bezpieczeństwo - oferta 

 

- projekty architektoniczne obiektów opieki psychiatrycznej

- projekt technologii medycznej dla obiektów opieki psychiatrycznej

- ocena bezpieczeństwa obiektów opieki psychiatrycznej

- projekt bezpieczeństwa dla obiektów opieki psychiatrycznej

- ocena punktów powieszenia

- projektowanie prewencyjne anty-samobójcze

- ocena ryzyka samobójstwa w środowisku fizycznym

 

Obiekty lecznictwa psychiatrycznego 

&

bezpieczeństwo

 

Rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem i bezpieczeństwem placówek zdrowia psychicznego.
Pełne projekty architektoniczne, w tym technologia medyczna, ocena bezpieczeństwa i projektowanie bezpieczeństwa.
Decyzje projektowe oparte na badaniach i praktyce.
Środowiska terapeutyczne dla zdrowia psychicznego

.

Projektowanie dla lecznictwa psychiatrycznego

 

 

Wszystkie decyzje projektowe są poparte badaniami i praktyką oraz konsultowane z najlepszymi specjalistami w dziedzinie psychiatrii, psychiatrii sądowej i pielęgniarstwa psychiatrycznego.

Oferta obejmuje również:
- post occupancy evaluation dla zdrowia psychicznego
- ekspertyzy
- badania naukowe

Na żądanie,
proces projektowania opartego na dowodach Evidence Based Design może zostać uwzględniony.

 

 

Nauka & Badania

 

Badania stanowią podstawę naszych decyzji projektowych, zwłaszcza w odniesieniu do obiektów opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa.

Projektowanie dla lecznictwa psychiatrycznego -COVID 19 SPECIAL

WKRÓTCE